Missionen

 

Vi följer vår Mästares missionsbefallning:

Predikar om försoningen på korset

Predikar

Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin son till världen, utan sonen kom för att rädda dem. (Johannes 3:16)

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. (Jesaja 53:5-6)

Döper efterföljarna

Döper

Då gick Jesus fram till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina efterföljare. Döp dem in i gemenskapen med Fadern och Sonen och Guds Heliga Ande, och lär dem att leva på det sätt som jag har undervisat er om. Och kom ihåg att jag alltid är med er, ända tills tidens slut. (Matteus 28:18-19)

Välsignar barnen

Välsignar

Några föräldrar kom nu till Jesus med sina små barn för att han skulle röra vid dem och be för dem. Men hans efterföljare körde iväg dem. När Jesus såg vad som hände blev han arg. Skicka inte iväg dem, sa han till sina efterföljare. Låt barnen komma till mig, för alla som vill tillhöra Guds eget folk måste bli som de. Ja, jag försäkrar er, att den som inte blir som ett litet barn kommer överhuvudtaget inte att få tillhöra Guds eget folk. Så tog han barnen i famnen och la händerna på dem och bad sin Far i himlen att ge dem allt gott. (Markus 10:13-16)

Älskar varandra

Varandra

Så nu befaller jag er något nytt: att ni ska älska varandra. Ja, älska varandra lika mycket som jag har älskat er. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina efterföljare. (Johannes 13:34-36)

Nycklarna till en växande församling finner vi i Apostlagärningarna 2:42. Resultatet efter att vara trogen i läran, gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna ser vi i vers 47; där står det att “Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta”. Vi brinner för att leda dig till frälsning och ser ingen annan väg till en växande församling än de grunder som den första församlingen höll sig till.

Evangeliserar där vi är

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apostlagärningarna 1:8)

Betaniaförsamlingen stöttar några församlingar i Indien och Pakistan i deras arbete med evangelisation och hjälp till fattiga. Vi har också genomfört två missionsresor till Indien och Nepal.

 

Var gärna med och stöd vårt missionsarbete med böner och ekonomiska medel på församlingens bankgiro 505-4283 eller swish 123 219 32 41.

Märk inbetalningen ”mission”.