Bibelkonferens i Orsa september 2018

 

Bibelkonferens med helandepraktik på Trunnagården, Orsa, 7 – 8 september 2018.

Underbar och viktig undervisning första dagen av Johan Winbo från Bilda och Västerås Pingst i helandepraktik på Trunnagården. Viktig lärdom om att Gud vill hela, att han kan använda vem som helst och många levande vittnesbörd. Under kvällen var det samtal om upptäckter i bibelord i grupper och alla som ville fick förbön och betjäna i förbön. Vi avslutade med nattvard och härliga lovsånger.

Andra dagen undervisade pastor Christina Bonnevier om om effektiv evangelisation. Sedan gick vi ut i små grupper och många Orsabor fick höra om Jesus.