Betaniakapellet öppnar igen för Gudstjänst lördag 13 juli kl 11.00

 

Efter cirka 20 år är det äntligen dags för Gudstjänst i Betaniakapellet igen!

Världen är i uppror och livet på jorden är kort och många är de olika religioner som lockar, och inte minst materialismen. Men det finns bara ett enda hopp, och det hoppet är Guds son Jesus Kristus. Inte vill du väl missa det hoppet? Inte vill du väl sluta dina dagar utan att lära känna honom eller, om du redan känner honom, utan att ha det rätt ställt med honom?

På Gudstjänsten kommer Gertrud Storsjö från Citykyrkan i Stockholm att presentera sin bok Buddha eller Kristus där hon med kunnighet reder ut vad österländsk religion egentligen är och skillnaden mot det kristna hoppet i Jesus Kristus. Pastor Pekka Liljeblom från Café Liv i Stockholm kommer att dela Guds ord med oss och där två eller fler är församlade i Jesus namn har Jesus lovat att vara mitt ibland oss!

I bibeln som vi tror är Guds ord säger Jesus Om någon törstar, så kom till mig och drick! Joh. 7: 37

Av Bibeln framgår att vägen till Gud är smal och att porten är trång, att få finner den.

Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Joh 10:28

Kom och dela gemenskap med oss och ta chansen att få förbön och ett personligt möte och ett nytt liv med Jesus!

Varmt välkommen och var rikligen välsignad i Gud Fadern genom Sonen Jesus Kristus

Önskar Christina och Lennart Bonnevier

Tel: 0739-52 91 81 (www.betaniakapellet.se/www.betaniaforsamlingen.se)

Vi finns också med i programmet för Möklintaveckan 2013 – se www.moklintaveckan.se.