jul 302014
 
Dop i Betaniakapellet

I söndags (27 juli) återinvigde Betaniaförsamlingen kapellets dopgrav efter cirka 20 år, när vi höll dop. Evangelist och pastor TuulaIrene Kero var gudstjänstledare och församlingens föreståndare Christina Bonnevier predikade.

Tuula inledde med att prisa Herren Jesus Kristus och välkomna honom och sedan ta upp böneämnen. Vi fick en härlig gemenskap med Herren Jesus Kristus som var starkt närvarande med sin Ande. Betaniaförsamlingen i Möklinta ska vara helig mark, reserverad och avskild för Jesus Kristus gärningar och för lovprisning till honom, Kungars Kung, och Herrars Herre.

Vilken härlig salighet vi kände när vår nye broder gav sitt liv till Jesus Kristus, bekände honom som Herre för alla alla andemakter, korsfäste sitt kött och begravde den gamla människan med Kristus Jesus för att födas på nytt och bli uppväckt i kraften av förnyelsen av den Heliga Anden. Dopet förrättades av Adolph Karlsson, som också hjälpte Rebecka Möller med lovsången.

Halleluja!