aug 102014
 

Idag delade Betaniaförsamlingen underbar gemenskap med Jesus Kristus fader Gud, först på vårt böne- och fastemöte och sedan på Alpha. Under böne- och fastemötet fick vi motta påfyllning och tjänstegåvor av Guds Heliga Ande. Vi byggdes upp av Ordet i vår inre människa, bland annat från 2 Korintierbrevet 2:14-17.

Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, en doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst.

Vi bad för väckelse i Möklinta och Sala och för församlingarna runt omkring.

På Alpha kom två nya deltagare idag. Vi fick ta del av ”Varför måste Jesus dö?”. Nästa gång vi har Alpha är söndagen den 24 augusti klockan 13.30-16.00. Då ska vi tala om ”Varför ska jag be och hur?”. Vi har fortfarande plats för nya deltagare.

Nästa gudstjänst äger rum söndagen den 31 augusti klockan 11.00 då vi också firar nattvard. Varmt välkommen!