Bibelskolan Betania

 

Längtar du också efter att bli mer grundad i Guds Ord? Anmäl dig redan nu till nästa omgång av Bibelskolan Betania som startar i januari 2020.

Bibelskolan Betania är Betaniaförsamlingens treåriga bibelskola för dig som vill växa i Kristus, bli grundad i bibeln och få mer av sanningen. Du som går den förbereds för tjänst och får ett diplom efter genomgången bibelskola. Kurslitteraturen och all undervisning är på svenska – vi använder bokserien ”Sword of the Spirit” skriven av den brittiske pingstpastorn Colin Dye. Det ingår också praktik, under 2018 gjordes en missionsresa till Indien och Nepal i samarbete med församlingen Arken.

Vi träffas varje onsdag kväll 18.00-21:30 och inleder med att äta tillsammans. Sedan har vi tillbedjan och lovsång innan vi startar med undervisningen. Under kvällen ges också utrymme för samtal och förbön. Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar upp en frivillig kollekt för att täcka våra kostnader.

Vi välkomnar deltagare från alla församlingar och samfund. För information, kontakta pastor Christina Bonnevier på 0708–111 798 eller mejla till betaniaforsamlingen@betaniaforsamlingen.se. Alla nuvarande elever är välkomna till den femte terminen som startar 9 januari 2019.

 

Studieplan för Bibelskolan Betania för VT 2020 till HT 2022

Studiematerial:

Serien Sword of the Spirit av Colin Dye. Följande böcker med studiehäften använder vi:

 1. Bön som förändrar. Tio delar, klart 11 mars, VT 2020.
 2. Lär känna Anden Nio kapitel, börjar 18 mars, avslutar 13 maj. Säsongsavslutning 27 maj, VT 2020.
 3. Guds rike, Nio kapitel, börjar 12 augusti , HT, 2020.
 4. Levande Tro, HT 2020.
 5. Härligheten i församlingen, VT 2021.
 6. Andlig tjänst, VT 2021.
 7. Lär känna Fadern, HT 2021.
 8. Nå de förlorade, HT 2021.
 9. Lyssna till Gud, VT, 2022.
 10. Lär känna Sonen, VT 2022.
 11. Frälst av nåd, HT, 2022.
 12. Tillbe i Ande och sanning, HT 2022 och kursavslutning.

Du kan köpa eget studiehäfte till cirka 60 kronor. Vi rekommenderar det, så att du själv kan fylla i dem. Det blir runt 120 kronor per termin.

Vi önskar dig varmt välkommen och vi ber för dig och Bibelskolan Betania att den ska drivas efter Guds vilja att grunda lärjungar i Ordet och i uppdraget.

GVD i Jesus Kristus

Huvudlärare Christina och Lennart Bonnevier

 

Studieplan för Bibelskolan Betania år tre VT 2019 till HT 2019

 • Lyssna till Gud, VT, 2019.
 • Lär känna Sonen, VT 2019.
 • Frälst av nåd, HT, 2019.
 • Tillbe i Ande och sanning, HT 2019 och kursavslutning.