Bibelskolan Betania

 

Bibelskolan Betania.

Bibelskolan Betania är Betaniaförsamlingens treåriga bibelskola för dig som vill växa i Kristus, bli grundad i bibeln och få mer av sanningen. Du som går den förbereds för tjänst och får ett diplom efter genomgången bibelskola. Kurslitteraturen och all undervisning är på svenska – vi använder bokserien ”Sword of the Spirit” skriven av den brittiske pingstpastorn Colin Dye. Det ingår också praktik, under 2018 gjordes en missionsresa till Indien och Nepal i samarbete med församlingen Arken.

Vi träffas varje onsdag kväll 18.00-21:30 och inleder med att äta tillsammans. Sedan har vi tillbedjan och lovsång innan vi startar med undervisningen. Under kvällen ges också utrymme för samtal och förbön. Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar upp en frivillig kollekt för att täcka våra kostnader.

Vi välkomnar deltagare från alla församlingar och samfund. För information, kontakta pastor Christina Bonnevier på 0708–111 798 eller mejla till betaniaforsamlingen@betaniaforsamlingen.se.

 

Studieplan för Bibelskolan Betania

klockan 18.00 – 21.30

Studiematerial:

Serien Sword of the Spirit av Colin Dye. Följande böcker med studiehäften använder vi:

 1. Bön som förändrar. Tio delar. Termin 1.
 2. Lär känna Anden Nio kapitel. Termin 1.
 3. Guds rike, Nio kapitel. Termin 2.
 4. Levande Tro. Termin 3.
 5. Härligheten i församlingen. Termin 3.
 6. Andlig tjänst. Termin 3
 7. Lär känna Fadern.Termin 4.
 8. Nå de förlorade. Termin 4.
 9. Lyssna till Gud, VT. Termin 5.
 10. Lär känna Sonen. Termin 5.
 11. Frälst av nåd, Termin 6.
 12. Tillbe i Ande och sanning. Termin 6.

Du kan köpa eget studiehäfte till cirka 60 kronor. Vi rekommenderar det, så att du själv kan fylla i dem. Det blir runt 120 kronor per termin.

Vi önskar dig varmt välkommen och vi ber för dig och Bibelskolan Betania att den ska drivas efter Guds vilja att grunda lärjungar i Ordet och i uppdraget.

GVD i Jesus Kristus

Huvudlärare Christina och Lennart Bonnevier