Christina och Lennart Bonnevier

aug 302017
 

På Rådslaget 2017 i Norrköping valdes Betaniaförsamlingen in i Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan)

Vi välkomnades och fick ett jättefint inramat intyg från Pingsts föreståndare Daniel Alm som bevis på att vi antagits som fullvärdiga medlemmar, och ett par riktigt fina böcker om Pingsts historia. Detta är ett mycket stort steg i Betaniaförsamlingens korta historia, när vi är inne på 4:e verksamhetsåret. Samtidigt är det en bekräftelse från Gud att vi är på rätt väg och i hans vilja. Betaniaförsamlingen startades för första gången 1918 och var en pingstförsamling tills den lades ned i början, mitten på på 90-talet på grund av att det kommit in en frimurare i ledningen.

2011 på hösten fick pastor Christina Bonnevier som då bodde i Stockholm med maken Lennart Bonnevier kallelsen genom ord, syner och visioner om att vi skulle söka en kyrksal med lägenheter och vad vi skulle betala för fastigheten och att vi skulle stå på ett torg och dela ut korv. Hon fick veta att de skulle göra sig av med alla skulder och att hon skulle lämna sitt arbete och hur mycket de skulle betala för fastigheten och hörde gå, gå, gå. Snart fann hennes man fastigheten i Möklinta och efter omfattande renoveringar så startade vi den regelbundna verksamheten i januari 2014. Vi tackar Herren Jesus för att vi får tjäna honom och för syskonen inom pingstsamfundet och att vi får vara en del av den här rörelsen.

aug 102014
 

Idag delade Betaniaförsamlingen underbar gemenskap med Jesus Kristus fader Gud, först på vårt böne- och fastemöte och sedan på Alpha. Under böne- och fastemötet fick vi motta påfyllning och tjänstegåvor av Guds Heliga Ande. Vi byggdes upp av Ordet i vår inre människa, bland annat från 2 Korintierbrevet 2:14-17.

Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, en doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst.

Vi bad för väckelse i Möklinta och Sala och för församlingarna runt omkring.

På Alpha kom två nya deltagare idag. Vi fick ta del av ”Varför måste Jesus dö?”. Nästa gång vi har Alpha är söndagen den 24 augusti klockan 13.30-16.00. Då ska vi tala om ”Varför ska jag be och hur?”. Vi har fortfarande plats för nya deltagare.

Nästa gudstjänst äger rum söndagen den 31 augusti klockan 11.00 då vi också firar nattvard. Varmt välkommen!

jul 302014
 
Dop i Betaniakapellet

I söndags (27 juli) återinvigde Betaniaförsamlingen kapellets dopgrav efter cirka 20 år, när vi höll dop. Evangelist och pastor TuulaIrene Kero var gudstjänstledare och församlingens föreståndare Christina Bonnevier predikade.

Tuula inledde med att prisa Herren Jesus Kristus och välkomna honom och sedan ta upp böneämnen. Vi fick en härlig gemenskap med Herren Jesus Kristus som var starkt närvarande med sin Ande. Betaniaförsamlingen i Möklinta ska vara helig mark, reserverad och avskild för Jesus Kristus gärningar och för lovprisning till honom, Kungars Kung, och Herrars Herre.

Vilken härlig salighet vi kände när vår nye broder gav sitt liv till Jesus Kristus, bekände honom som Herre för alla alla andemakter, korsfäste sitt kött och begravde den gamla människan med Kristus Jesus för att födas på nytt och bli uppväckt i kraften av förnyelsen av den Heliga Anden. Dopet förrättades av Adolph Karlsson, som också hjälpte Rebecka Möller med lovsången.

Halleluja!