aug 302017
 

På Rådslaget 2017 i Norrköping valdes Betaniaförsamlingen in i Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan)

Vi välkomnades och fick ett jättefint inramat intyg från Pingsts föreståndare Daniel Alm som bevis på att vi antagits som fullvärdiga medlemmar, och ett par riktigt fina böcker om Pingsts historia. Detta är ett mycket stort steg i Betaniaförsamlingens korta historia, när vi är inne på 4:e verksamhetsåret. Samtidigt är det en bekräftelse från Gud att vi är på rätt väg och i hans vilja. Betaniaförsamlingen startades för första gången 1918 och var en pingstförsamling tills den lades ned i början, mitten på på 90-talet på grund av att det kommit in en frimurare i ledningen.

2011 på hösten fick pastor Christina Bonnevier som då bodde i Stockholm med maken Lennart Bonnevier kallelsen genom ord, syner och visioner om att vi skulle söka en kyrksal med lägenheter och vad vi skulle betala för fastigheten och att vi skulle stå på ett torg och dela ut korv. Hon fick veta att de skulle göra sig av med alla skulder och att hon skulle lämna sitt arbete och hur mycket de skulle betala för fastigheten och hörde gå, gå, gå. Snart fann hennes man fastigheten i Möklinta och efter omfattande renoveringar så startade vi den regelbundna verksamheten i januari 2014. Vi tackar Herren Jesus för att vi får tjäna honom och för syskonen inom pingstsamfundet och att vi får vara en del av den här rörelsen.